E-mail: Hasło


2011-07-05
Depresja
Artykuł z cyklu - "Poznaj choroby"

Dzień 23 lutego został ustanowiony przez Ministra Zdrowia DNIEM WALKI Z DEPRESJĄ.

Co to za tajemnicza choroba? Ktoś, kto nigdy nie przeżył porażającej depresji nigdy nie zrozumie w pełni przejmujących doznań towarzyszących tej chorobie. Stan głębokiej depresji zbliża się do granic tego, co Profesor Antoni Kępiński określił jako SWOISTE PIEKŁO ZA ŻYCIA. Statystyka mówi tak: około 10% populacji cierpi na depresję, najczęściej ujawnia się pomiędzy 15. a 30. rokiem życia, ale zachorować mogą także dzieci i osoby w podeszłym wieku. 25% epizodów trwa krócej niż jeden miesiąc. 50% ustępuje przed upływem trzech miesięcy. Depresja ma skłonność do nawrotów. 75% chorych zachoruje ponownie w ciągu 2 lat
od wyleczenia poprzedniego epizodu. Na depresję częściej chorują kobiety niż mężczyźni, około 15% pacjentów z ciężką depresją umiera wskutek samobójstwa, 20-60% chorych na depresję próbuje sobie odebrać życie, 40-80% ma myśli samobójcze. Anonimowi Depresanci (ruch powstał u nas w 2002 roku) postulują
Sprawdź, czy masz depresję! Jeżeli więcej niż cztery z podanych objawów utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że chorujesz na depresję:

1.) Nasilenie lub utrata apetytu
2.) Zaburzenia snu 
3.) Nadużywanie leków, alkoholu, tytoniu
4.) Poczucie ciągłego zmęczenia 
5.) Pobudzenie lub spadek aktywności
6.) Brak zainteresowania codziennymi zajęciami
7.) Uczucie smutku, beznadziejności, poczucie winy
8.) Zaburzenia pamięci
9.) Trudności w podejmowaniu decyzji 
10.) Niechęć do podejmowania ryzyka
11.) Trudności z uśmiechaniem się lub śmiechem
12.) Myśli samobójcze.

Jest kilka kategorii depresji: depresja egzogenna – poprzedzona stresującym zdarzeniami, jej źródłem bywa strata: np. śmierć, rozwód, porzucenie, degradacja zawodowa, depresja endogenna – uwarunkowana biologicznie, typowa; ostrzejsza w przebiegu od egzogennej;

Smutek rodzi się w mózgu. Przyczyną tej depresji może być niedobór pewnych amin
biogennych. Informacja między komórkami nerwowymi, neuronami, jest przekazywana przez substancje chemiczne zwane neuroprzekaźnikami albo neurotransmiterami. Należą do nich noradrenalina, serotonina, acetylocholina, kwas gamma-aminomasłowy i kilka innych.
Na neuroprzekaźnictwo, wywierają wpływ hormony i niektóre neuropeptydy. W depresji występuje osłabione neuroprzekaźnictwo serotoninergiczne i noradrenergiczne w tych strukturach mózgu, które są odpowiedzialne za regulację nastroju i aktywności. Objawy depresyjne mogą występować również wtórnie w przebiegu innych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych. Choroby mogące mieć wpływ na wystąpienie depresji: zaburzenia psychiczne (otępienie,zespół Aspergera,) choroby endokrynne, choroby neurologiczne, choroby zakaźne, choroby nowotworowe, a także zażywanie substancji psychoaktywnych. Objawy
depresji bywają zamazane: co czwarty pacjent zgłaszający się do lekarza narzeka na bóle głowy i kręgosłupa, bezsenność, zawroty głowy, duszności i nudności, objawy sugerujące zawał serca, czyli dolegliwości maskujące zaburzenia psychiczne. W rzeczywistości cierpi na depresję, która w ostrej postaci ujawnić się może po traumatycznym zdarzeniu życiowym. U innych osób depresja doprowadza to do nadciśnienia tętniczego krwi, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz dolegliwości pokarmowych, które lekarze nazywają interakcją mózgowo-trzewną.
Te dolegliwości biorą się z zalewania organizmu hormonami stresu, głównie kortyzolem, co powoduje zaburzenia fizjologiczne oraz drastyczne kurczenie się hipokampu - ośrodka mózgu odpowiedzialnego za pamięć i emocje.
Leczenie depresji obejmuje pomoc psychologiczną, farmakoterapię i profilaktykę.
W psychoterapii stosuje się dwa podejścia terapeutyczne. Jedno polega na zmianie wzorów zachowań ( psychoterapia poznawcza), a drugie zmierza do poprawiania relacji między chorym a otoczeniem (psychoterapia interpersonalna). Farmakoterapia natomiast polega na podawaniu środków, które - najogólniej mówiąc - poprawiają neuroprzekaźnictwo serotoninowe i noradrenalgiczne w mózgu. Najnowsze z nich powodują znacznie mniej skutków niepożądanych. Biorąc pod uwagę budowę i mechanizm działania, wyróżniamy następujące grupy leków przeciwdepresyjnych: 

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne np. amitryptylina: Amitriptylinum , doksepina,:Doxepin , Doxepin 10 i Doxepin 25, imipramina: Imippramin, klomipramina: Anafranil®, dezypramina, Petylyl (niedostępny w aptekach ), dibenzepina: Noveril i inne.

leki czteropierścieniowe np. mianseryna Norserin Mianserin Miansec Miansemerck
Lerivon (lek oryginalny), Deprexolet, 

leki hamujące selektywnie wychwyt serotoniny, np.
fluwoksamina; Fevarin , fluoksetyna: Seronil, Andepin , Bioxetin , Deprexetin, Fluoksetyna , Fluoxetin,, Salipax , Apo-Floxi , Prozac,, paroksetyna: Dropax, Serestill , Apo-Parox 20, Arketis, Deprozel 20 mg, ParoGen, Paroxetine Aurobindo ,Paroxetine Teva, Paxeratio, Paxtin 20, Paxtin 40, Rexetin , Xenator 20 mg, Xenator 30 mg, Seroxat, sertralina : Asentra, Asertin, Luxeta, SertaHEXAL, Sertraline Arrow, Setaloft, Setaratio, Sertagen, Stimuloton, Zoloft (preparat oryginalny), Zotral, 

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny; wenlafaksyna,: Efevelon SR Alventa Axyven Efectin ER Jarvis Lafactin Prefaxine
Symfaxin ER Velafax/Velafax XL Velaxin/Velaxin ER Venlectine, duloksetyna; Cymbalta, Yentreve, milnacipran: Ixel, selektywne inhibitory MAO– np. moklobemid (Aurorix ® Mobemid ® Mocloxil ® Moklar,

inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy np. bupropion-Wellbutrin,, Zyban, inhibitory wychwytu serotoniny blokujące receptor 5HT2 np. trazodon- Trittico CR 75 i 150 mg, antagoniści receptorów 5HT2 , alfa2, 5HT3 mirtazapina: Remeron (lek oryginalny) Esprital Mirtagen, Mirtastad, Mirtazapinemianseryna ,
Mirtor, Mirzaten, sole litu, sole magnezu, inne mechanizmy działania tianeptyna (Coaxil® Stablon® Tatinol®). 

Czasem w leczeniu depresji stosuje się neuroleptyki ( np. sulpiryd), karbamazepina, hormon tarczycy. Działanie leków przeciwdepresyjnych zaczyna się dopiero po wielu dniach, wyraźna poprawa widoczna jest dopiero po 4-6 tygodniach. W leczeniu można stosować fototerapie, elektrowstrząsy, zimne prysznice, lecząc się nie należy zapominać o diecie. Wśród osób leczących się na depresję, które przyjmowały potrawy bogate w kwasy omega-3, witaminy z grupy B: B6, B9 ,B12 odnotowano dodatkową poprawę samopoczucia poza tą, która wynikała z zastosowania konwencjonalnej terapii. Wspomnieć należy o pewnym ziółku dziurawcu zwyczajnym (Hypericum perforatum) pospolitej roślinie, znanej również jako ziele świętojańskie. Dziurawiec zawiera ok. dziesięciu składników biologicznie czynnych. Wyciągi wodne zawierają substancje hydrofilne, jak garbniki i glikozydy flawonoidowe oraz fenolokwasy, działające odkażająco i rozkurczowo. Ekstrakty alkoholowe zawierają hyperycynę, pseudohiperycynę, hyperforynę oraz ksantony, procyanamidy, flawonoidy i wywierają działanie przeciwdepresyjne (hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, dopaminy oraz noradrenaliny jak leki przeciwdepresyjne). Pastylki pomagają i działają szybko, a potem problem powraca – nie ma pigułek szczęścia.

Prawdopodobnie około 30-50% ludzi cierpiało w swoim życiu na zaburzenia depresyjne. Sugeruje to, że depresja jest formą dostosowania, pozwalającą skupić się na rozmyślaniu nad złożonymi problemami życiowymi. Depresję jako istotny element rozwoju samoświadomości opisał już w 1960 roku polski psycholog kliniczny prof. dr Kazimierz Dąbrowski. Sugerowałabym - nie wybierajmy takiej drogi doskonalenia (to boli). Zanim zachorujemy spróbujmy zmierzyć się z naszymi „zmorami” ucząc się jak doświadczać rzeczywistości poprzez studia nad naturą umysłu, stosując techniki modlitwy bądź praktyki medytacyjne i kontemplacyjne, a stres rozładowując na zajęciach z jogi lub podobnych wysoce energetycznych praktykach TAI CHI, QIGONG. Ważna jest każda forma aktywności społecznej.
Naszym dzieciom stwórzmy dobre, spokojne dzieciństwo niech ONE będą zdrowe, nieobciążone skłonnościami rodzinnymi.


powrót
Zmiana hasła:
Nowe hasło: *
Powtórz hasło: *

Edycja danych:
Wiek:
Płeć:
Liczba dzieci:
Waga: